Bình luận

Mấy bạn trai ngộ ha, tìm NỮ là người ta biết thẳng rồi không cần nhắc đi nhắc lại nhiều hoặc chứng minh mình thẳng gì đâu! Là gay thì cũng có mắt chứ đâu có mù mà đi cưa mấy đứa như bạn :)