Bình luận

sneaker có cái gì hay mà mấy bạn mê vl vậy đúng là giới trẻ thời nay, ngày xưa t ra chợ mua 1 đôi 200k mà phải mặc cả lên xuống vì tiếc tiền đây :(