Bình luận

16. Khai Dinh The, Thằng này hơi kín nên chịu khó nói chuyện nha bạn, mặt mũi cũng ngon trai, bo đì cũng ngon mà đít hơi lép