Bình luận

5 . cũng muốn biết xem thế nào là không thất vọng...mà mình thì rất ghét ai thất hứa với mình nên bạn hứa với mình rồi thì nhớ giữ lời nhé??...Bộ ra đường hay gây sự lắm hay sao mà cần bạn trai học võ vậy:)))