Bình luận

Số 12 coi chừng buôn người đấy bà connnnn Gì mà mặt 8/10 ăn nát Sg Đi công tác có thể dẫn theo....ahihi dẫn qua TQ bán đấy=]]
10. Bạn còn *éo hiểu cái từ BÊ ĐÊ hay Ô MÔI có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào thì đừng vỗ ngực nói ta đây không kì thị. Bạn cũng chẳng hơn gì vô số kẻ ngu ngốc dùng những từ vớ vẩn đó để gọi người khác mà tôi tiếp xúc hàng ngày đâu.