Bình luận

19. Bạn qua group PLMN hình như có bài á, có mưa bất chợt với đào, ban trắng rụng muốn hết rồi nha.