Bình luận

1. Ly Kính!!!! Suốt ngày chỉ biết Tư Âm Tư Âm, còn Huyền Nữ nữ nhân đứng đầu Dực giới này thì sao, chàng bỏ ta cho chó nhai rồi à =))))))))
24.Ngụy biện ! Muốn giảm thì tự mà vác xác vô phòng tập mà giảm. Bày đặt động lực với chả động l