Bình luận

5. Theo bạn cớ nào là pự, cho mình xin thông số về đường kính, bán kính, chiều dài khi biến hoá và khi chưa biến hoá, độ sai số, màu sắc, phong thuỷ, style, hình thù, bla bla bla