Bình luận

1. bây giờ thì có nhiều người để nhắn tin mỗi ngày rồi, từ từ thói quen cũ sẽ mất đi thôi, quan trọng là bản thân mình tự vực dậy chứ k ai giúp đc mình cả, cách tốt nhất để thích nghi đó là biết chấp nhận sự thật, thử thách bản thân bằng mấy hoạt động bên ngoài đừng cố ở nhà suy nghĩ nhiều nữa, cố lên bạn gái, mình qua rồi, bạn cũng sẽ v thôi