Bình luận

Yêu đương làm l*z gì. Lo mà học. Sau này có tiền đm ngồi ở nhà cũng có ng đến làm quen. Ở đó mà kiếm kiếm tối ngày. Phát mệt vs mấy thanh niên :) Yêu cho cố mai mốt cũng chia tay thấy mẹ ha =]