Bình luận

Đm sao ghét mấy cái con mấy cái thằng tìm bạn thân mà để hú hí rồi đưa về nhà khi say? Xạo l quen à