Bình luận

Con mẹ số 1 tìm nữ nói chuyện mà tuyển trên m6 vòng 3 bự chi vậy? Để mỗi khi số 1 nói ngu như vầy thì nó lấy mông nó vả vỡ mõm cho giác ngộ phải hơm? =))) Phong Hạ đm trai giờ não nó bị thay thế bởi mỡ mông đàn bà thì phải
1. thanh niên tìm ng nc mà vòng 3 bự....dm có não không v cha nội :))) riết cfs khác nào chợ tình..kẻ rao người hú :v