Bình luận

số 18, tớ khá thích cách suy nghĩ của bạn, nếu được mong được làm quen, mình cũng đang muốn có một người bạn như thế (dĩ nhiên đầu tiên vẫn là bạn rồi). mong nhận hồi âm :)).
Biện Ngân Nguyễn Hồ Thúy Nga Diễm Phúc Nguyễn Trug Thảo Lê Nguyễn Uyên Phương 14 :) Phương lên cfs :))