Bình luận

1. Đến mấy tiệm vàng nha bạn. Có xỏ á 9. K nghỉ bù nha 10. E lên trang pdh.tdt.edu.vn kéo xuống coi kế hoạch năm học 2017-2018 có để thời gian đk nha 12. Trường mình k bắt buộc quần tây mà e 15. Hình như chỉ có 1 lần/1 hk đó bạn 16. Cao r nha. Hình như 50 thì đc xếp vào tiếng anh 3 18. Que gỗ bự hơn que kem thì mấy nhà thuốc có bán. Que đè lưỡi nha 20. 5 buổi cấm thi nha