Bình luận

1. Đồ quân sự không được giặt nha cậu, nếu giặt vải sẽ bị phai màu. Trường mà kiểm tra phát hiện đóng tiền gấp 5 nha. Thiệt. ?
1. Không giặt nhé. Cứ để thấm mồ hôi rồi mặc tiếp, đến khi nó bị mốc ra rồi bỏ. Trường cấp bộ mới ?
1. Giặt là không ra trường được đâu bạn. Đừng có giặt. Học nhiêu buổi mướn nhiêu bộ mà mặc :v
1. Không được giặt nha em. Em phải mặc suốt 1 tháng lăn lê bò lết nổi mốc meo lên luôn. Rồi đem vô trả người ta sẽ giặt. Chứ mình giặt thì mắc công nó sạch lắm :">
1. Không được giặt nha bạn ơi! Mặc xong về ủi liền. Lấy nước hoa xịt vào. Anh mới học xong qp3. Cả hè anh không giặt, phai màu là đền đấy.
1. Nhất định không được giặt nha em, lúc trả bị phai màu hay có mùi xà bông giặt người ta không nhận đâu, chưa kể thầy mà biết thầy cấm thi đó, chị học qua rồi chị biết.