Bình luận

Số 4 =)) gia đình có điều kiện thì e cứ đăng kí thoải mái nhé.nhưng theo ý kiến của chị thì e nên nghe lời khuyên của Khánh gì đó :v
2. Một biên bản mà bị ba lỗi như vậy là phần trăm lên cảnh cáo 2 rất cao đó nha. Trong đó lỗi không đeo thẻ sinh viên đã là cảnh cáo rồi thì phải?