Bình luận

1. Học lại chủ ngữ vị ngữ cách đặt câu rồi hãy vào đại học nhé em, học làm người thì kô bao giờ muộn cả ;)