Bình luận

2. Hình như điểm thi cũ mà trên 700 thì mức phí hỗ trợ là 390k còn dưới 700 thì thi đúng như mức phí thi MOS tại IIG là 800k/môn