Bình luận

19. 70 drl mỗi kì . 28. nếu bạn tự tin là mình làm đúng thì cứ pk thoải mái , sẽ lên điểm ko thì thôi mất 20k chứ mấy . lên điểm thì đc trả 20k .