Bình luận

12. Chi phí đoàn 2k 1 tháng. Tien ghế đá 5 hay 15k j 1 ng 1 năm. Với e bỏ hộ c quan niệm trong TDT toàn con nhà giàu đi nhé!