Bình luận

Mình có đánh rơi 1 cái bóp nam tại gian hàng trước tòa F. Có giấy tờ và một ít tiền ở trong đó. Tên Nguyễn Thanh Sang. 12/6/1998. Bạn đang giúp mình được k bạn. Sdt: 01627137961