Bình luận

15. Toàn bưng bê phục vụ lau nhà quét nhà thôi em ơi... nếu yêu nghề hãy vào. Trước khi em vào ngành chẳng ai nói với em là phải đi phục vụ bưng bê đâu, đến khi em biết rồi muốn chuyển ngành thì cũng muộn. Ai cũng tưởng ra sẽ được làm quản lí giám đốc này nọ, ừa chắc nhanh thăng chức lắm... c chỉ chia sẽ theo suy nghĩ của c thôi. Còn em nên tìm hiểu ngành kĩ trước khi vào, chứ đừng nghe ngta vẽ hưu vẽ nai rồi làm mình tưởng tượng ngành này huy hoàng.