Bình luận

Trường ra quy chế điểm rèn luyện chi cho gắt vào rồi giờ trở thành một trò hề. Đem ra trao đổi. ???
1. Phiếu điểm danh phải chạy mới có chứ bạn ơi đâu tự nhiên có là có được, phải chạy mới có còn không chạy thì cũng phải có cái gì đó "chạy" thay chứ.............
8. Sách TA 2 mình thấy chỉ có 1 mã xài trong 2 năm à vì vậy ít người bán lắm cho nên xuống dưới mua đi bạn