Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
huyhachi
một năm trước
TDT
Chúng m chửi lí phi thì kệ chúng mày , đéo gì lôi các anh tao vào chửi, rồi rủa này rủa nọ