Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Tao vừa lấy bằng phi công về thì nghe mẹ con chúng nó thì thầm
Hình mô tả cho bài confession
Tao vừa lấy bằng phi công <a href="https://confession.vn/10529-chuyen-qua-khu-thi-hay-cu-e-o-bay-gio-chung-ta-phai-song-cho-hien-tai-thoi-hom-nay-tu-dung-ngu/" title="về thì" alt="về thì">về thì</a> nghe mẹ <a href="https://confession.vn/10283-ngay-au-tien-em-gap-anh-la-sinh-nhat-anh-nha-anh-to-chuc-cho-anh-bua-tiec-cung-gia-inh-va-em-l/" title="con" alt="con">con</a> chúng nó thì thầm cái <a href="https://confession.vn/13855-hom-qua-ve-1-tay-la-1-bo-hoa-1-tay-la-1-hop-qua-ben-trong-la-1-c/" title="này" alt="này">này</a>. Giờ tao phải làm saoo?? #iqfact #Tom