Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Tao có em gái :) và trong mắt nó tao là một con quái vật
Hình mô tả cho bài confession
Tao có em <a href="https://confession.vn/13717-cai-nhau-vi-lay-chong-xa-minh-voi-nguoi-yeu-vua-cai-nhau-ve-chuy/" title="gái :" alt="gái :">gái :</a>) và trong mắt nó tao <a href="https://confession.vn/13890-chi-gai-hom-nay-bao-minh-chi-ket-hon-roi-va-nhan-ra-la-em-lay-ch/" title="là một" alt="là một">là một</a> con quái vật ==