Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tao! chính tao đây này :V Nếu không phải thi thì chắc cả năm t
Hình mô tả cho bài confession
Tao! chính tao <a href="https://confession.vn/13496-em-ay-an-nhieu-v-nen-tao-nghi-ko-hop-the-thoi-ok-eo-hieu-gio-an/" title="đây này" alt="đây này">đây này</a> :V Nếu không phải thi thì chắc cả <a href="https://confession.vn/11169-cai-ngay-chi-ua-con-i-kham-cai-khoanh-khac-ma-con-nhin-len-ho-so-chup-x-quang-phoi-cai-khoanh/" title="năm" alt="năm">năm</a> t không đến trường <a href="https://confession.vn/13349-co-ai-bi-mong-du-ko-cuu-minh-minh-hinh-nhu-bi-mong-du-ma-moi-doa/" title="1 lần" alt="1 lần">1 lần</a> mất #nami fb.com/Ifact