Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
"Tao bao" - Lời nói khiến tình cảm bạn bè gần nhau hơn :) _________________
Hình mô tả cho bài confession
"Tao bao" - Lời <a href="https://confession.vn/ban-than-la-song-chet-co-nhau-______________________-nguon-truyen-tran/" title="nói" alt="nói">nói</a> khiến <a href="https://confession.vn/cac-ban-nu-chu-y-nhe-cac-ban-nam-tu-nguyen-i/" title="tình cảm" alt="tình cảm">tình cảm</a> bạn bè <a href="https://confession.vn/11199-loi-sam-hoi-cua-1-ke-chuan-bi-ra-truong-than-gui-cac-em-99-chuc-may-ua-len-thi-tot-nhe-cac-em/" title="gần nhau" alt="gần nhau">gần nhau</a> hơn :) _________________ #MộtChútYêu