Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Tán gái nhé Học không qua còn học lại được chứ gái méo thích mà
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10216-bo-ang-yeu-3-minh-k52-minh-moi-lay-chong-nua-nam-thoi-me-minh-mat-khi-minh-len-cap-1-do-tai-na/" title="Tán gái" alt="Tán gái">Tán gái</a> nhé Học <a href="https://confession.vn/em-chua-bao-gio-nghi-rang-mot-ngay-se-nhan-uoc-tin-nhan-cua-anh-the-na/" title="không qua" alt="không qua">không qua</a> còn học lại được chứ gái méo thích mà cố có <a href="https://confession.vn/13686-chia-tay-vi-anh-ay-quay-lai-voi-ny-cu-va-sap-cuoi-minh-ang-la-sv/" title="khi" alt="khi">khi</a> nó đập cho toè mỏ -.- #fantasy