Bình luận

Thớt giống tui á, mà tui k phải cổ hủ chẳng qua là muốn để dành cho thằng ck tương lai thôi. Thằng nào mà quen mà đòi qhtd trước hôn nhân là tui chia tay hết.