Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tâm tư con gái giống như mò kim đáy bể vậy :)
Hình mô tả cho bài confession
Tâm tư <a href="https://confession.vn/triet-ly/" title="con" alt="con">con</a> gái giống như mò kim đáy <a href="https://confession.vn/14115-the-nay-la-gay-a-tan-1-ban-nu-ben-neu-hoc-cung-lop-on-ielts-ban/" title="bể vậy" alt="bể vậy">bể vậy</a> :)