c/chuyencuaem.page
Bà tám khắp thiên hạ
một năm trước
Tâm sự tềnh iu
Mọi người cho mình hỏi nếu mà lâu quá chưa có ny từ khi sinh ra, thì nên lm sao để kiếm hoặc thu hút người mình chú ý ạ.