Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Tâm sự sáng sớm đi mọi người. Giờ này còn thức. Auto ế..ế nhé. Ai
Hình mô tả cho bài confession
Tâm sự sáng sớm đi mọi <a href="https://confession.vn/12248-tinh-au-la-tinh-au-kho-con-tinh-cuoi-la-tinh-thieng-lieng-nhat-minh-k50-neu-nam-nhat-minh-yeu/" title="người" alt="người">người</a>. Giờ này còn thức. Auto ế..ế nhé. Ai trả lời cho nắng với. <a href="https://confession.vn/12329-met-minh-ra-truong-i-lam-c-1-nam-roi-k54-minh-moi-tan-1-em-truong-khac-so-minh-chac-tan-gai-ne/" title="Giờ nên" alt="Giờ nên">Giờ nên</a> <a href="https://confession.vn/13884-nguc-nho-nguoi-yeu-co-bo-hay-k-hom-no-thay-co-ban-ang-cai-cfs-ve/" title="ngủ hay" alt="ngủ hay">ngủ hay</a> nên thức. ————— #Nắng