Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tâm sự nào :") Khoảnh khắc nào của Hà Nội khiến mem thấy mệt mỏi?
Hình mô tả cho bài confession
Tâm sự nào :") Khoảnh khắc nào của Hà <a href="https://confession.vn/tuyen-sinh-sau-ai-hoc-truc-tiep-gioi-thieu-thong-tin-tuyen-sinh-sau-ai/" title="Nội khiến" alt="Nội khiến">Nội khiến</a> mem thấy mệt mỏi? Ad nhé: đợi đèn giao thông chuyển màu <a href="https://confession.vn/11670-len-ai-hoc-bien-chat-chuyen-la-e-k58-neu-co-thang-ban-than-cung-k58-neu-ban-than-tu-hoi-mau-gi/" title="lần" alt="lần">lần</a> thứ <a href="https://confession.vn/13853-hau-mung-83-cha-co-qua-fa-va-chi-co-thang-em-trai-e-khoe-nhung-t/" title="14 mới" alt="14 mới">14 mới</a> đi được :v