Bình luận

T cũng chỉ mê trai VN thôi này, mà cụ thể là mê trai BK đây. Nhưng mấy trym phũ lắm =)) (do t xấu thôi ?)
Cùng vs top phụ nữ dã man nhất thế giới ( dùng mũ bảo hiểm phang chồng,chặt xác bỏ balo,... Và nhiều vụ án li kì khác )
sống trong những ảo tưởng trong khi xã hội vợi chặt xác chồng. chồng giết vợ. hay là ông kia tham ô chạy tróm sang nước ngoài