Bình luận

Thằng ad m có thôi kích động chị e đi hok hả. T đã tìm đc ngừ ấy rồi cơ mà hắn ta k có điểm nào trong này cả v nên đừng có kích động kẻo t đi tim thằng khác thì tội.