Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
t MÉT CHÍN nhé, mỗi tội bị cái tật nói phét ??? #Franky
Hình mô tả cho bài confession
t MÉT CHÍN nhé, mỗi tội bị <a href="https://confession.vn/11981-anh-trai-em-gai-ket-nghia-la-co-that-chu-ua-au-dao-gan-ay-nhung-tuyen-ngon-va-khau-hieu-kieu-n/" title="cái" alt="cái">cái</a> tật nói phét ??? #Franky