Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
T không muốn là 1 sự lựa chọn :) #nhảm
Hình mô tả cho bài confession
T không <a href="https://confession.vn/ban-co-on-khong-trong-tuan-qua-mot-nguoi-ban-cua-toi-a-tu-tu-vi-tram-c/" title="muốn là" alt="muốn là">muốn là</a> 1 sự lựa chọn :) #nhảm