Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
4 năm trước
[STATION X 0] 백현 (BAEKHYUN) X 로꼬 'YOUNG' MV đã được phát hành Link: https://youtu.be/RduG3Vkgnr
Hình mô tả cho bài confession
[STATION X 0] 백현 (BAEKHYUN) X 로꼬 'YOUNG' MV đã <a href="https://confession.vn/14434-nguoi-ta-xau-thi-cung-ung-co-ac-chao-cac-ban-truoc-minh-la-sv-kh/" title="được" alt="được">được</a> phát hành Link: https://youtu.be/RduG3Vkgnr _________ #Sói