Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/lienminh
tung
một năm trước
Sp rất cần được bao dung
Hình mô tả cho bài confession
Không quan trọng chết bao nhiêu mạng, quan trọng là đội mình thắng. Một sự hi sinh không hề nhỏ