Bình luận

Sống theo ý mình thôi, họ nói gì cũng không cần quan tâm. Ý kiến gì thì nói trước mặt để mình còn tranh luận, còn cứ đứng ngoài nhìn mà phán thì căn bản không cần quan tâm. Gặp đứa quá nhây nữa thì chửi lại nó. Xong!!
Ủa sao phải khổ vậy? Cuộc sống là của mình miễn ko sống thất đức, sao phải để ý miệng thiên hạ nói gì cho mệt, bản thân thoải mái là được