Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Sì tai quen thuộc Nhìn qua là nhận ra liền
Hình mô tả cho bài confession
Sì tai quen thuộc Nhìn <a href="https://confession.vn/11904-dan-toc-thu-55-que-minh-o-vung-nui-bien-gioi-va-nhu-tieu-e-dan-toc-minh-k-co-ten-trong-54-dan/" title="qua" alt="qua">qua</a> là nhận ra liền