Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
Lyy dayy
một năm trước
Shojo manga
Mọi người cho mình xin vài bộ shojo manga kiểu nam nhỏ tuổi hơn nữ được khum (mình bị cuồng kiểu này lắm í ><)