Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
4 năm trước
SHINee trở lại với MV 'Countless' Link:https://youtu.be/6lE0AJzOb-I --------- #Sói
Hình mô tả cho bài confession
SHINee <a href="https://confession.vn/11929-yeu-nhau-6-nam-va-tu-dung-xuat-hien-con-em-gai-minh-va-anh-yeu-nhau-a-6-nam-roi-2-ua-a-i-qua-r/" title="trở lại" alt="trở lại">trở lại</a> với MV 'Countless' Link:https://youtu.be/6lE0AJzOb-I --------- #Sói