Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Sau khi đọc cái này thì tôi vẫn chốt là crush là cái j đó
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12037-con-trai-truoc-khi-nghi-toi-nhung-ieu-lon-lao-thi-nen-tu-nhung-thu-nho-nhat-lan-au-i-choi-voi/" title="Sau khi" alt="Sau khi">Sau khi</a> đọc cái <a href="https://confession.vn/13607-tet-xa-nha-hien-tai-em-ang-i-du-hoc-nen-khong-co-ieu-kien-ve-vie/" title="này" alt="này">này</a> thì tôi vẫn chốt là crush <a href="https://confession.vn/10252-yeu-roi-cuoi-hay-cuoi-xong-yeu-yeu-tinh-yeu-anh-bat-au-tu-so-ien-thoai-cua-co-gai-la-ma-me-man/" title="là cái" alt="là cái">là cái</a> j đó xa vời lắm nhé. Chứ thực hiện xong mấy Pt này thì mộ mình cũng xanh cỏ r. Toàn mấy Pt cần điều kiện phản ứng. Uter có cao kiến j k #bông #toiyeuhoahoc