Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
:) Sắp đi học rồi ko biết các bạn còn nhận ra ko :)
Hình mô tả cho bài confession
:) Sắp đi <a href="https://confession.vn/chia-se-ve-vu-viec-hoi-thanh-uc-chua-troi-minh-cung-a-tung-bi-1-ban-k1/" title="học" alt="học">học</a> rồi ko <a href="https://confession.vn/13861-minh-la-nam-moi-ra-truong-1-nam-cuu-sinh-vien-neu-nguoi-yeu-minh/" title="biết các" alt="biết các">biết các</a> bạn <a href="https://confession.vn/thong-tin-tuyen-sinh-ai-hoc-kinh-te-quoc-dan-2017-nam-2017-truong-h-kinh-te-quoc-dan-tuyen-sinh-theo/" title="còn" alt="còn">còn</a> nhận ra ko :)<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1981744621875420/?type=3 ]</div>