Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Sắn nhà ta có khi còn chả thèm son nữa cơ mà vẫn tự tin
Hình mô tả cho bài confession
Sắn <a href="https://confession.vn/co-ai-hieu-topcomments/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> ta <a href="https://confession.vn/14520-gian-nhau-vi-cai-ieu-hoa-em-gio-rat-boi-roi-ko-biet-nen-lam-the/" title="có khi" alt="có khi">có khi</a> còn chả thèm son nữa cơ mà <a href="https://confession.vn/10665-nguoi-yeu-cu-cua-nguoi-yeu-ke-qua-ve-tui-minh-thi-nguoi-yeu-minh-k53-a-ra-truong-uoc-2-nam-con/" title="vẫn tự" alt="vẫn tự">vẫn tự</a> tin tung tăng dạo phố?? #Mos