Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/idolk-pop
giấu
một năm trước
sai lầm của công ty
mình cảm thấy thương cho Ryujin.Bởi vì em ấy mang danh là center nhưng cái gì đều cũng thuộc về yeji cả từ trang phục nổi bật đến lượng lên hình hay cả vị trí hát line cũng nhiều nhất khi yeji nhảy chính. Được công ty ưu ái đến các đài cho làm ảnh bìa còn Ryujin thì được cái gì. Chỉ cái bài Wannabe là Ryujin được làm center chính thức thôi. mình thấy tại sao lại cho Ryujin làm center trong khi đó tất cả đều nằm ở yeji