Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
Sài Gòn lên đèn, tụi mình lên đồ :3 Nói chứ mấy anh hồi đấy
Hình mô tả cho bài confession
Sài Gòn <a href="https://confession.vn/14327-no-sinh-vien-k55-neu-chieu-nay-i-lam-ve-no-ghe-qua-quan-ien-tu-q/" title="lên đèn" alt="lên đèn">lên đèn</a>, tụi <a href="https://confession.vn/co-ai-nhu-minh-khong-hoc-ai-hoc-en-nam-cuoi-roi-ma-i-au-gap-ai-ngta-cung-hoi-ai-loai-may-hoc-nganh-g/" title="mình lên" alt="mình lên">mình lên</a> đồ :3 Nói chứ mấy <a href="https://confession.vn/11060-k-thich-tre-con-cung-la-1-cai-toi-hay-sao-ma-k-han-la-e-k-thich-tre-con-e-o-muc-trung-k-yeu-ma/" title="anh" alt="anh">anh</a> hồi đấy chất ghê luôn @@