Bình luận

Điều buồn cười nhất là Yuri tỏ tình Sica bị từ chối xong đù mòe mô mừn Yulsic đều từ em Sica dẹo dẹo lại ôm Kwon Yuri dữ dội là sao đù móe ?? Không lẽ chơi đùa vs Kwon Yul của t hả... =)))